francesc x altes 3

Primera comunió d’en Lluís. A l’esquerra, Xavier, Santiago, Lluís i M.Antònia. A la dreta, Joan, Francesc X. i Antoni. Al mig, Joan Baptista, canonge.