el cognom Amat

El cognom Amat

El llibre “Els llinatges catalans” de F. De B. Moll ens explica que el cognom Amat pot tenir dos significats:
… del llatí “Amatus” que vol dir estimat
… del preromà “Admatus” que significa molt bo
Amat és un cognom d’origen català i té la seva casa pairal a Barcelona. Els genealogistes diuen:

AMAT: Julio de Atienza, en el seu “Nobiliario Español”, ens diu que és un cognom català, descendent, segons alguns genealogistes, dels Comptes d’Ampuries i, segons altres, d’un guerrer de cognom Amat, que va venir a Catalunya amb els exèrcits de Carlos Martel; el cert és que va tenir la seva casa pairal a Barcelona, on va entroncar amb la primera noblesa catalana, y que d’allí va passar a Castella, Valencia y Sardenya. José Amat Planella y Despalan va obtenir el 7 de Julio de 1702 el títol de Marquès de Castellbell, essent concedida la Grandesa d’España el 12 de maig de 1924, a la VII Marquesa, Doña María de los Dolores de Cárcer y de Ros, Baronesa de Maldá y Maldanell. Fill del primer Marquès fou Don Manuel Amat y Junyet, Virrey del Perú y caballer de l’Ordre de Santiago. A la mateixa Ordre vàren pertanyer don Gabino Amat de Castañeda, natural de Sassari (Sardenya) y Señor de la vila d’Hormaza, l’any 1666, y don Juan Bautista Amat Onofre Font, natural de l’Alguer (Sardenya) l’any 1629.

ARMES: En camp de gules, un braç despullat, de carnació, sortint d’un núvol fix en el flanc esquerra, empunyant una espasa de plata; tallat d’atzur, amb tres faixes onejades de plata.

CARACTERÍSTIQUES: Els esmalts simbolitzen: PLATA: Puresa, Integritat, Obediència, Fermesa, Vigilància, Eloqüència i Venciment. ATZUR: Justícia, Cel, Veritat, Lleialtat, Caritat y Bellesa. GULES: Fortaleça, Victòria, Gosadía, Altesa i Ardit.

NOBILIARI AMAT: En el nobiliari de Lluís Bru de Sala i Armand de Fluvià trobem un bon nombre de nobles amb el cognom Amat, el més famós entre ells, Manuel d’Amat i de Junyet, senyor de Vacarisses, Noble i Cavaller de Sant Joan que va arribar a ser Virrei del Perú, i també en Rafael d’Amat de Cortada i de Senjust, baró de Maldà.

Manuel d’Amat i Junyent
Rafael d’Amat de Cortada i de Senjust

Nobiliari de Lluís Bru de Sala i Armand de Fluvià