el cognom Riera

El cognom Riera

Els genealogistes germans Arturo y Alberto García Carraffa, a la seva “Enciclopedia Hispanoamericana de Heráldica, Genealogía y Onomástica”, diuen que l’antiguitat d’aquest noble llinatge de Catalunya es remunta a principis del segle XIII. S’estengué per la regió catalana i dues de les seves principals branques varen passar al Regne de València i al de Mallorca, i s’hi van quedar. Alguns autors diuen que altres branques portaren el cognom a Castella, Aragó, Lleó, Astúries i a la Muntanya de Santander, i van utilitzar diferents armes per diferenciar-se. Dels Riera que s’assentaren en el Regne de València procedeix la noble familia d’aquest cognom que ja fruïa notorietat a Alacant allà pels anys 1550. Una de les més antigues cases de Riera era a la vila d’ Anglesola, pertanyent al partit de Cervera, a la província de Lleida, i d’aquesta casa procedí la de la ciutat d’Igualada, de la província de Barcelona, que encara existia a mitjans del segle XIX, enllaçada amb la casa de Padró, en aquella ciutat, pel matrimoni de Domingo de Riera Dalmases amb Dª Benita de Padró. Una altra antiga casa va radicar a la vila de Cardedeu, del partit judicial de Granollers (Barcelona). I al partit judicial del Vendrell (Tarragona) pertany el poble de Riera (La), nom que pot estar relacionat amb el del llinatge. Alguns membres dels Riera catalans varen vestir l’Hàbit de l’ Ordre de Sant Joan, en el Gran Priorat de Catalunya. La branca de Mallorca fundà el seu primitiu solar en el predi “La Alcaria”, de la vila de Sineu, d’on varen dimanar a altres pobles de l’illa. Els Riera varen provar la seva noblesa a l’Ordre de Carlos III (any 1830) i a la Real Audiencia de Oviedo (anys 1766, 1780, 1787, 1815 y 1831).

ARMES: En camp de sinople, un penyal motejat d’or, del qual surten varis manantials o dolls d’aigua formant cascada.

CARACTERÍSTIQUES: Els esmalts simbolitzen: OR: Noblesa, Magnanimitat, Riquesa, Poder, Llum, Constància y Saviesa. SINOPLE: Esperança, Fe, Amistat, Servei i Respecte. L’Aigua es símbol de Saviesa Ilustrada, d’Ànim Virtuós, i també simbolitza extensió de domini. En conjunt, això és el que es diu “escut parlant” que fa alusió al cognom.

Distribució del cognom Riera

El padró espanyol de 2015 ens dóna unes 17.000 persones amb el primer cognom Riera. Aquest cognom està en el lloc 468 dels més freqüents. Per províncies, trovem el cognom Riera a:

llinatge dels Riera

 

nobiliari Riera