els Riera

Els Riera

L’any 2001, després de morir el pare, vaig començar a preguntar-me pels avantpassats i construir l’arbre familiar… bé, això no és del tot cert, ja que molts anys abans, el 1974, quan en tenia al voltant de setze, vaig trobar uns documents antics a la casa dels pares. A partir d’aquesta informació vaig fer el meu primer arbre genealògic de la família Riera, que el 2001 vaig tenir el goig de retrobar.

Anys després he tingut ocasió d’aprofitar la informació antiga i completar-la amb noves dades extretes dels llibres parroquials de l’església de Sant Martí de Sant Celoni. Encara que hi ha alguns llibres incomplets i altres en mal estat, l’arxiu parroquial permet arribar als voltants del 1600. En aquelles allunyades dates hi trobem el primer avantpassat referenciat, n’Antic Riera. Es tracta del registre de naixement del seu fill Josep de data dos de gener de 1631. A partir d’aquest primer Riera ha estat possible completar dotze generacions.